نگاه انتقادي به مصاحبه امام جمعه طالقان درباره روستاي ايستا - 1

 


 


 


اين بار امام جمعه طالقان عليه اهل توقف طالقان


در سوم شهريور 1399 آقاي سيد فضل الله حسيني (امام جمعه محترم طالقان) درباره روستاي ايستاي طالقان با خبرگزاري رسمي حوزه به گفت و گو نشست. اين مصاحبه ترکيبي از خبرها و تحليل هاي روا و ناروا درباره اهل توقف است. به نظر بنده، نتيجه و خروجي کلي مصاحبه، تخريب چهره مثبت اين مهاجران تجددگريز است. به ويژه در جايي که امام جمعه محترم مي گويد: «آنچه بنده در اين گزارش مطرح کردم سعي کردم رعايت انصاف را بکنم، اگرچه مطالب محرمانه‌اي وجود دارد که بيش از مطالب ياد شده است و گفتنش صلاح نيست .» اين موضع‌گيري ها باعث مي شود که عوام الناس و چهره هاي راديکال، با قانون و حجت دانستن سخنان امام جمعه محترم، نسبت به اين طايفه بي‌دفاع خشونت بورزند. بنده با اين طايفه، همدل و هم سخن نيستم اما پذيرش تکثر و تنوع ديدگاه ها به مدرنيته و دستاوردهاي آن در سپهر فرهنگي کشور عزيزمان ايران را لازم و مفيد مي دانم. به ويژه در سرزمين طالقان که خاستگاه شادروان آيت الله طالقاني فقيه نوانديش معاصر است. فقيهي مبارز که بيشتر انديشه هاي متفاوت مذهبي، سياسي و فرهنگي در کنار او احساس امنيت و آرامش مي کردند. نقد اهل توقف طالقان وقتي منصفانه و روشمند است که مخاطبان نقد، در فرصتي برابر در اين فرآيند حضور داشته و امکان شنيدن نقدها و پاسخ گويي براي آنان فراهم باشد. امام جمعه محترم در فرازي ديگر از مصاحبه‌اش که اين هم نوعي تحريک عوام الناس و افراطي هاي محلي عليه اين جماعت بي دفاع مي تواند باشد، مي گويد: «از طرف ديگر بسياري از شخصيت‌هاي معروف سياسي و فرهنگي کشور براي بازديد اين روستا آمده‌اند که اين خود اعتبار آن را بالا برده و اگر مشکل اداري برايشان پيش آيد مي توانند از حمايت بزرگان ذي‌نفوذ برخوردار شوند. به عنوان مثال در حال حاضر که بي رحمانه بومي‌هاي طالقان از کنار رودخانه ها رانده و خانه هايشان خراب مي شود، هيچ قدرتي نمي تواند آسيبي به اراضي و املاک اين طايفه برساند.»


اين طايفه بي دفاع از طريق شرعي و قانوني و پرداخت پول بيشتر، مالک زمين هاي روستاي خود شده اند. زباله توليد نمي کنند. آب رودخانه طالقان را آلوده نمي کنند. جرم مرتکب نمي شوند. تبليغ ندارند. ويلانشيني و خوش نشيني و ميهماني هاي فسادانگيز آخر هفته ندارند. نزاع نمي کنند. با کشاورزي و پرورش اسب، در توليد و کارآفريني نقش مهمي دارند. سيل بستر رودخانه طالقان را کنترل کرده اند. راستگو هستند. پرخاش و بداخلاقي برخي از اهالي بومي را تحمل مي کنند. صرف نظر از عقايد اهل توقف، اين جمع محدود چه ضرري دارند براي اقليم و فرهنگ طالقان؟ بحث در اصل حق حيات و آزادي انتخاب محل زندگي است. از جايگاه فقاهت و عدالت امامت جمعه انتظار مي‌رفت که نقدهاي دقيق تر، حساب شده تر و منصفانه تري را متوجه ميهمانان تجددگريز طالقان کند. البته بنده اين مصاحبه عجيب را نقد روشمند نمي دانم بلکه به احتمال فراوان آن را مقدمه مهاجرت اجباري (بخوانيد اخراج) اهل توقف از طالقان مي دانم. رويدادي که در سپهر فرهنگ و تاريخ طالقان به هيچ وجه قابل دفاع نخواهد بود.


حسين عسکري


نويسنده کتاب روستاي ايستا


سوم شهريور 1399


 متن کامل مصاحبه امام جمعه طالقان


_______________________________

 


دعوت خاضعانه از امام جمعه محترم طالقان


شهريور، ماه آيت الله طالقاني رحمت الله عليه است. ويدئوي اول بخشي از سخنان اين معلم رواداري و مدارا در آخرين خطبه نماز جمعه اش در 16 شهريور 1358 است. ميزبان اين‌ نماز جمعه به ياد ماندني، شهداي 17 شهريور 1357 در بهشت زهراي تهران بودند. همان جايي که چند روز بعد در 19 شهريور 1358 آرامگاه پيکر پاک امام جمعه مردمي و مبارز شد. علاقه مندم به مناسبت موضع گيري نابردبارانه اخير امام جمعه محترم شهرستان طالقان درباره اهالي روستاي بي دفاع ايستا، خاضعانه از آقاي سيد فضل الله حسيني دعوت کنم که باهم پاي منبر نخستين امام جمعه تهران پس از پيروزي انقلاب بنشينيم. شايد سخنان هشدار دهنده ابوذر انقلاب، در اين روزهاي دشوار ما را به خود آورد. در ضمن اگر حوصله داشتيد ويدئوي دوم را هم ببينيد: خاطره آقاي غلامعلي جعفري از مهرباني، جذب و حساسيت هاي آيت الله طالقاني (ره).


يا علي مدد


حسين عسکري - 4 شهريور 1399


 ويدئوهاي مورد اشاره در يادداشت فوق 


_______________________________
 


 


بازتاب هاي يادداشت «اين بار امام جمعه طالقان عليه اهل توقف طالقان»


 


دکتر حکمت اله ملاصالحي


(استاد دانشگاه تهران و عضو هيئت امناي بنياد ايرانشناسي)


 


بذرهاي مسموم و کهنه تفرقه را از انبان فقه و فقاهت سلفي مشربي و اخباري گري برنگريم و بر زمين ذهن و فکر و عقل و هوش مردمان نپاشيم که خوشه هاي شوم و مسموم برخواهد داد و آتش بر جان زندگي مردمان خواهد افروخت که گناهيست نابخشودني و ستمي بزرگ بر فرهنگ و فضيلت مروت و مدارا و نيک زيستن و احترام به حقوق شهروندي شهروندان. رشته هاي اتصال و حلقه هاي پيوند فرهنگ و فضيلت کثرت در وحدت و وحدت در کثرت و رنگارنگي را از هم نگسليم که حکم حکمت خداوند چنين است و اصل بر مودت است و مروت و مدارا و عطوفت. به ويژه با آنها که براي زندگي آسوده تر و به اميد و در انتظار تحقق جامعه و جهاني دادگرانه تر و فرهنگ و زندگي دادورانه تر به آغوش ما پناه آورده اند و در آغوش ما پناه گرفته اند.


دانشگاه تهران 1399/6/4 هجري خورشيدي


 


_______________________________


دکتر مهراب رجبي


(البرزپژوه و رئيس بنياد ايرانشناسي شعبه استان البرز)


دوست عزيز دانشورم، جناب آقاي دکتر عسکري. سلام. اظهارات حجت الاسلام جناب آقاي حسيني امام جمعه محترم طالقان، در ارتباط با اهالي محترم روستاي ايستا، و به دنبال آن نقد دلسوزانه و مطالب خوب شما را، ملاحظه کرده و بهره بردم. در اين ارتباط، بنده نيز به اختصار نکاتي را تقديم مي دارم؛ در مطالب مطرح شده از سوي جناب امام جمعه، تعريف و حتي تمجيد از اهل توقف، بيش از تکذيب - و احتمالا تهديد - بود. مساله کشت و کار در حاشيه رودخانه (طالقان رود - شاهرود) و مقايسه تقريباً غير علمي و به دور از منطق با ساخت و سازهاي (احتمالاً عمدتاً غير مجاز) در ساير نقاط طالقان و در نتيجه القاء و تشويق غير ملموس، مبني بر وم اعمال حرکت مشابه نسبت به ايستائيان، نکته مهم سوال برانگيز در اظهارات جناب آقاي حسيني مي باشد.!؟ مساله ديدار گاه و بيگاه مسولان و مقامات، از محيط پاک، آرام و الهام بخش روستا - که يکبار نيز نصيب اين حقير به دور و گريزان از مقام گرديد! - اتفاقاً يک وجه مثبت و تاييديست بر حيات ساده و سلوک عارفانه اين ارجمندان؛


آنچه زر مي شود از پرتو آن قلب سياه


کيمياييست که در صحبت درويشان است


هشدار از روي سوز و گداز شما مبني بر سوء استفاده احتمالي از بيانات جناب آيت الله و خطر برداشت و تلقي غير واقعي از سخنان ايشان و فتوي انگاشتن نقطه نظرات مشاراليه، البته قابل درک و بايسته ذکر و شايسته تقدير مي باشد. تصور مي کنم با نگارش اينگونه مطالب و مهم تر از آن با فرهنگ ممتاز و فرهيختگي قابل تامل طالقانيان فرهنگمدار و سوابق درخشاني که اهل طالقان در تسامح و تامل و تقريب دارند، ايمان دارم که هيچ خطري اين نازنينان را تهديد نکرده و ايستاييان، سرافراز و مانا و بدون نياز به تقليد از مرجع زنده، به حيات طيبه خود ادامه خواهند داد.


دولتي را که نباشد غم از آسيب زوال


بي تکلف بشنو، دولت درويشان است


انهم کانوا قبل ذلک محسنين


1399/6/4


_______________________________


د‌کتر احسان الله شکراللهي


(البرزپژوه، خوشنويس و رييس مرکز تحقيقات زبان فارسي در دهلي نو)


 


درود بر شما جناب آقاي دکتر عسکري عزيز! حق همان است که شما فرموديد. زمينه‌ي رشد و حضور همه‌ي شاخه‌هاي انديشگي، و زمينه‌ي بروز و تنوع ايده‌ها، و امکان دگرانديشي يکي از نشانه‌هاي جامعه‌ي رو به رشد، باز و متمايل به تعالي است. مفهوم آزادي نيز جز اين نيست؛ و اگر امروز حضرت آيت‌الله سيد محمود طالقاني حضور داشت قطعاً اجازه چنين سوگيري‌هاي تندروانه را نسبت به اين فرقه‌ي بي‌دفاع و بي‌آزار نمي‌داد. من هم شبيه شما روش اهل توقف در انديشه‌ي اجتماعي و ايده‌ي زيستي و منش ايستاي آنان در جامعه‌اي بالنده را نمي‌پسنديم، اما آزار و اذيتِ ايشان را هم برنمي‌تابيم. به ويژه که آنان هيچ تلاشي براي حضور در ديگر مجامع و تبليغ روش و منش خود نمي‌کنند، و هيچ رسانه‌اي را براي نشر ايده‌آل خود در استخدام ندارند، و حتي از حضور ديگران در محله خويش آزرده خاطرند، و اگر تبليغي در مورد آنان صورت مي‌گيرد، کار ديگر نحله‌هاست و خود آنان هيچ نقشي در آن ندارند. اين کجاي دين مبين است که به واسطه سليقه خاص خود بخواهيم ديگر سليقه‌ها را لگدمال کنيم؟ و با چوب تکفيرگونه ايشان را بيازاريم!؟ هزاران درود بر جان آزاده‌ي شما که صداي حق در حنجره‌ي رسانه‌هاي البرز هستيد، و با روش و منشي آشتي‌جويانه و مسالمت‌آميز و ميانه‌رو سعي در پيوند ارکان مختلف فرهنگي اين استان ديرپا و بالنده داريد. عزمتان استوار و راهتان پررهرو باد.


سوم شهريور 1399


 


_______________________________


خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است!


جعفر ميناوند


(نويسنده و شاعر)


 


انتخاب گوشه ي عزلت براي مردمان دده و به ستوه آمده از تجدد و زندگي ماشيني - همانند «ايستا»ئيان و همفکرانشان - اگرچه به زعم غالب مردم بهترين گزينه براي ادامه ي حيات و بقاء نيست اما در ميان همه ي گزينه هاي پيش روي انسان معاصر بدترين آنها هم نمي تواند باشد. انسانِ معاصرِ سعادت جو در پاسخ به اين سوال که راه گريز از حيراني و سر در گمي فعلي او کدام است و استيلاي مکروه ديجيتاليسم و همچنين يورش ضدفرهنگ هاي ابتذال آفرين کي پايان خواهد يافت؛ اگر به نقطه اي اميدبخش نرسد و به پاسخي روشن دست نيابد؛ گاه عجالتاً و به ناچار به حبس اختياري خود تن مي دهد، بدان اميد که مفتاح الفرجي در اندروني خود بيابد. در همين راستا از کنار ناهماهنگي و بي قرينگي هاي محيطي به آرامي مي گذرد و انزوا بر مي گزيند تا شايد به مدد کشف و شهود يا اطاعت محض از مرجع هدايت خود طريق فلاح و رستگاري را از خسران و گمراهي تميز دهد. آري، جامعه ي انساني در عصر حاضر به نگراني ها و آلامي مبتلاست که در ميان همه ي نسخه هاي مورد ادعاي شفابخشي، بسياري - همچون «ايستا»ئيان و همفکرانشان - خلوت گزيدگي (تماشاگه راز و نه تماشاي نياز) را چاره ساز مصايب خود دانسته اند. اين بينش و سلوک مادام که به واسطه ي عدم تبليغ و اکراه و ابرام، ديگر آراء و عقايد را به چالش نمي کشد و تا زماني که موضع فکري و عملي اش اقدامي متقابل در برابر حاکميت و افراد ديگر نيست شايسته ي احترام خواهدبود.


 6 شهريور 1399


_______________________________


داوود اسدي


(فعال فرهنگي و رومه نگار)


 


اولاً بايد عرض کنم که مقام معظم رهبري به عنوان فقيه عادل جامع الشرايط و ولي فقها، در جامعه اسلامي مخالفتي با موضوع تکثر ندارند که اگر داشتند نبايد حوزه علميه خراسان و فرهنگستان علوم اسلامي قم يا جريان هاي نزديک به ديدگاه فکري مکتب تفکيک در روستاي اهل توقف در طالقان در کشور ما فعال و داراي گفتمان باشند؛ نکته دوم اينکه براي دريافت اطلاعات بيشتر و افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي مردم به نظر مي‌رسد گفتمان تکميلي امام جمعه فاضل و محترم طالقان با يکي از پژوهشگران اين حوزه که مي‌توان از جناب آقاي دکتر حسين عسکري که درباره اين روستا کتابي نيز به رشته تحرير در آورده اند دعوت کرد تا در فضاي مجازي گفتمان تکميلي در اين خصوص شکل بگيرد تا انشاالله ميزان شناخت و نقد منصفانه موسوي درباره عالي اين روستا به معني واقعي کلمه اتفاق بيفتد و نگراني آقاي دکتر عسکري عزيز درباره برداشت‌هاي سطحي و عوامانه عده اي عوام الناس از فرمايشات فقهي و قابل نقد و گفتگو امام جمعه محترم و فاضل طالقان اتفاق نيفتد.


_______________________________


علي منصور زارع


(فعال فرهنگي و رسانه اي)


به آقاي امام جمعه بفرماييد اجازه بدهيد مردم زندگي خودشان را بکنند. اين جماعت بي آزار مومن توليد کننده، ساليان زيادي است در گوشه اي که مالکيت آن منطقه را دارند بدون آزار و اذيت زندگي مي کنند. لطفاً شما آنها را آزار ندهيد مردم را کلافه کرديد با اين کار هايتان.


_______________________________


دکتر مهدي اصل زعيم


(پژوهشگر و دکتري جامعه شناسي از هند) 


 


برادر ارجمندم جناب آقاي دکتر عسکري! باسلام و تحيت. گفتگوهايي را در اين روزها در صفحه اينستاگرام جنابعالي شاهد بودم که هم جاي تعجب داشت و هم خرسندي. خرسندي از آن رو که جامعه ايراني به گفتگو نيازمند است و گفتگو ااماتي دارد که از جمله آنها؛ دانش، رواداري، ادب و روش است و اما تعجب از اينکه امام جمعه يک شهرستان موضعي در مورد عده اي قليل گرفته و بي درنگ اين قوم تجددگريز موضوعي شده تا بعضي از تکثر بگويند و اامات آن و فراموش کنند که سياست هاي رسمي سپهر مديريتي در اين سرزمين حداقل يک قرن است که سعي دارد تا همه به يک گونه بيانديشيم، به يک گونه بپوشيم و با يک ادبيات سخن بگوييم. ايشان هم از سياست رسمي عدول ننموده و بر همين سياق گفته است. فراموش نبايد کرد که تکثرگرايي بر نسبت ما با حقيقت استوار است. اگر ما خويش را عين حقيقت بدانيم و يا آنچه ما فراچنگ آورده ايم را حقيقت تمام بدانيم، آنگاه تکثر برايمان از معنا تهي مي گردد و اما اگر آنچه نزد ماست را عين حقيقت و تمام حقيقت نشماريم مي توانيم با تکثر در فهم و دانش و رفتار از سر دوستي وارد شويم که محصولي مبارک بنام "گفتگو" خواهد داشت. آنهم در سايه خرد و دانش و شرافت و انصاف پله پله پرده هاي ضخيم جهل را به کناري زده و ما را گام به گام به شاهد دلبراي حقيقت نزديکتر خواهد کرد. اگر ما به پلوراليسم پايبندي داشته باشيم بايد فارغ از نسبت مان با ايده اي و يا سبکي براي زندگي، از حقوق قانوني و عرفي اربابش به دفاع برخيزيم و ساختارهاي هژمون را که مي خواهد همه را به يک راه براند و همه را به يک شکل درآورد به نقدهاي عالمانه بکشيم و سکوت پيشه نکنيم. امروز سبک زندگي جوانان، حضور مشارکت جويانه ن با سبک و سياق مطلوب ايشان، اقليت هاي ديني و مذهبي، گروه هاي قومي و. از حوزه هايي است که جا دارد تا باورمندان به پلوراليسم، لب بگشايند و در خصوص گروه هاي عظيمي که از طرد شدگان نظام رسمي مديريتي جامعه محسوب مي شوند، دفاع کنند. اميد است در سايه گفتگوهاي مومنانه، پرهيز از خودبسندگي ها و پايبندي به آداب و روش گفتگوهاي عالمانه بتوان مشکلات را بهتر شناخت تا در جهت رفع آن هم با همت ملي قدم برداشت.پاينده و سربلند باشيد.


پنجم شهريور 1399 


نگاه انتقادي به مصاحبه امام جمعه طالقان درباره روستاي ايستا - 2 


 


- به نقل از کانال البرزپژوهي

https://t.me/alborzology
مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

لامپ ایران کنترل کيفيت مواد غذايي تصورات و دیدگاه ها ی طرحواره درمانی سازنده انواع دستگاه تصفیه روغن سوخته و کارکرده موتور در ایران تکنولوژي برتر معرفي سيم و کابل نرخ طلا،قیمت طلا به روز ((زندگی سالم)) خرید و فروش فلزیاب انبار مواد غذايي